Læresteder

Rapportere utdanninger

Hva er rapportering av utdanninger?

I januar hvert år får enkelte læresteder en oppgave med navnet «Revider opplegg for nytt år» i arbeidsflaten. I denne oppgaven ber Lånekassen dere om å gi opplysninger om hvilke godkjente utdanninger dere skal tilby i det kommende studieår. Opplysningene dere gir, danner grunnlaget for informasjonen kundene senere finner i nettsøknaden sin.

Slik rapporterer du

Du får en oppgave i arbeidsflaten som sier at du skal rapportere hvilke utdanninger lærestedet skal tilby det kommende studieåret. Du skal også opplyse om eventuelle endringer knyttet til utdanningen. Les mer om hvilke endringer dette gjelder

Rapportere frammøte

Lærestedet må rapportere hvert semester

For at eleven eller studenten skal få utbetalt lån og stipend, må Lånekassen få bekreftet at vedkommende har møtt til undervisning. Etter at lærestedet har gjort dette kan Lånekassen betale ut pengene. 

Slik rapporterer du frammøte

Læresteder som ikke rapporterer fremmøte til Lånekassen via eget studieadministrativt system, mottar oppgaven «Registrere gyldig fremmøte» i arbeidsflaten.
Gå inn i arbeidsflaten for å registrere at elevene/studentene dine har møtt til undervisning.