Læresteder

Elever kan få omgjort deler av tilleggslån korona til stipend

Kan få 10 400 kr i omgjøring av lån til stipend

Alle elever som fikk innvilget tilleggslån korona våren 2021 har nå mulighet til å få omgjort deler av lånet til stipend. For å ha rett på omgjøringen må eleven dokumentere nedgangen i inntekt for hele, eller deler av perioden 16. juni 2020 til 15. juni 2021.

Det er bare elever som hadde nedgang i arbeidsinntekt på grunn av koronapandemien som har rett på omgjøringen. For å få omgjort 10 400 kr av tilleggslånet til stipend må eleven søke på Dine sider. 

Svarfrist er 7. mars

Hvis elevene ikke kan bevise at de har hatt nedgang i arbeidsinntekt for denne perioden skal de svare nei på spørsmålet de får på Dine sider. De som svarer nei, får ikke omgjort noe av lånet til stipend. Hele tilleggslånet blir dermed lagt på studielånet, og må tilbakebetales etter fullført utdanning.  

Siste frist for å sende dokumentasjon er 7. mars 2022. 

Rapportere utdanninger

Hva er rapportering av utdanninger?

I januar hvert år får enkelte læresteder en oppgave med navnet «Revider opplegg for nytt år» i arbeidsflaten. I denne oppgaven ber Lånekassen dere om å gi opplysninger om hvilke godkjente utdanninger dere skal tilby i det kommende studieår. Opplysningene dere gir, danner grunnlaget for informasjonen kundene senere finner i nettsøknaden sin.

Slik rapporterer du

Du får en oppgave i arbeidsflaten som sier at du skal rapportere hvilke utdanninger lærestedet skal tilby det kommende studieåret. Du skal også opplyse om eventuelle endringer knyttet til utdanningen. Les mer om hvilke endringer dette gjelder