Plikt til medvirkning

Alle læresteder som tilbyr utdanning som er godkjent for utdanningsstøtte i Lånekassen, har plikt til å medvirke til gjennomføringen av utdanningsstøtteordningene. Dette er hjemlet i Lov om utdanningsstøtte § 24, og regulert i Forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge.