Nyheter

Elever kan få omgjort deler av tilleggslån korona til stipend

25.01.2022
Alle elever som fikk innvilget tilleggslån korona våren 2021 har nå mulighet til å få omgjort deler av lånet til stipend. For å ha rett på omgjøringen må eleven dokumentere nedgangen i inntekt for hele, eller deler av perioden 16. juni 2020 til 15. juni 2021.