Utbetalingsplan til elever som går på folkehøgskole

Her får du oversikt over hva en folkehøgskoleelev får utbetalt fra Lånekassen. Satsene gjelder for studieåret 2022-2023.

Elever ved folkehøgskoler får basislån i inntil ti måneder. For studieåret 2022-2023 kan elevene låne inntil 117 170 kroner for hele studieåret. 40 prosent av lånet kan bli omgjort til stipend. Elevene får ikke lån til skolepenger. 

Nedenfor finner du oversikt over hva elevene får utbetalt fra Lånekassen. Dette er også informasjon som elevene finner på Dine sider. 

Utbetaling for høstsemesteret 2022

15. august  23 434 kroner 
15. september  8 788 kroner
15. oktober 8 788 kroner
15. november  8 788 kroner 
15. desember  8 788 kroner 

Utbetaling for vårsemesteret 2023 

15. januar  23 434 kroner 
15. februar  8 788 kroner 
15. mars  8 788 kroner 
15. april  8 788 kroner 
15. mai  8 788 kroner

Lån og stipend til elever som går på folkehøgskole

Elevene kan ikke søke før de har fått skoleplass, og de kan tidligst søke fra midten av mai. Siste frist for å søke er:

- 15. november for hele året eller bare høstsemesteret

- 15. mars for vårsemesteret