Veilede om utveksling på universitet og høgskole

Informasjon til læresteder som har studenter som vurderer eller er på utveksling i andre land.

Skolepenger til høgskoler og universiteter i andre land

Dersom studentene betaler skolepenger til lærestedet i utlandet, er det lærestedet i utlandet som skal bekrefte dette.

Utveksling fra universitet, høgskoler og fagskoler

Studenter på universitet, høgskoler og fagskoler kan få lån og stipend til utvekslingsopphold, praksis eller feltarbeid i utlandet. Men vi stiller noen krav til utdanningen.

Hvilke type utdanninger er godkjent for stipend og lån fra Lånekassen?

Studenter kan få stipend og lån til utveksling når utvekslingsoppholdet er godkjent, som en del av utdanningen studenten tar i Norge. Utvekslingsoppholdet må vare i minst 4 uker, og det er lærestedet i Norge som godkjenner utvekslingsoppholdet som en del av utdanningen.

Hvis studenten vil reise et annet sted enn det som er godkjent som en del av utdanningen kan han eller hun søke om stipend eller lån for å ta enkeltemner eller hel grad i utlandet, som er noe annet enn utveksling.

Hva må lærestedet passe på for at studenten skal få stipend og lån fra Lånekassen?

For at studentene skal kunne få stipend og lån fra Lånekassen, må lærestedet sørge for at Lånekassen har registrert informasjon om utvekslingsoppholdet før studenten reiser på utveksling. Forhåndsgodkjenning er en bekreftelse på at studenten har fått innvilget utvekslingsoppholdet.

Universiteter og høgskoler som bruker Felles studentregister (FS) må registrere informasjon om utvekslingsopplegget i FS.

Informasjon om hvordan dere forhåndsregistrerer utvekslingsopphold i FS.

Informasjon om hvordan dere forhåndsregistrerer praksisopphold og feltstudier i FS

Dersom studenten ikke er tilknyttet et utenlandsk lærested, må du legge inn landkode under «eksternt sted» i FS.

 

 

Studenter på læresteder som ikke bruker Felles studentregister (FS), for eksempel BI eller Bjørknes må fylle ut et skjema som de legger ved søknaden. Dette skjemaet må lærestedet i Norge stemple og signere.

Åpne skjema for utveksling (D-skjema).

Det er opp til lærestedet selv å avgjøre om samarbeid med andre universitet og høgskoler, såkalte fellesgrad, double degrees eller joint degrees skal regnes som utveksling eller ikke. 

Hvis oppholdet er registrert som utveksling skal studenten oppgi oppholdet som utveksling i søknaden om stipend og lån. Hvis ikke skal han eller hun søke om støtte til enkeltemne eller hel grad i utlandet. 

Aktuelle satser

Studenter som er på utveksling kan få mer i lån og stipend enn studenter i Norge for å dekke høye skolepenger og utgifter til reise.

Studenter på utveksling i Norden

Studenter på utveksling i Norden får stipend og lån som om de studerte i Norge. 

Studenter på utveksling i andre land

Studenter på utveksling i land utenfor Norden kan få lån og stipend som skal bidra til å dekke skolepenger og reiseutgifter.

Navn på ytelse Maks sats per studieår
Basislån (støtten alle studenter får) 123 519 kroner
Lån og stipend til skolepenger 241 895 kroner
Utvidet stipend til skolepenger (utvalgte læresteder)  73 694 kroner
Lån og stipend til reiser i Europa 5 112 kroner
Lån og stipend til reiser i Afrika 20 996 kroner
Lån og stipend til reiser i Asia 17 540 kroner
Lån og stipend til reiser i Nord- og Mellom-Amerika 19 060 kroner
Lån og stipend til reiser i Sør-Amerika 24 404 kroner
Lån og stipend til reiser i Oseania 27 808 kroner

Hjelp studenten å beregne hvor mye han kan få

På kundesidene kan studenten beregne hvor mye han kan få i stipend og lån for å dra på utveksling.

Aktuelt regelverk