Fødsel og barn

Elever og studenter som har barn kan få ekstra stipend og lån fra Lånekassen, og foreldrestipend i perioden etter fødselen.

Barnestipend og tilleggslån

Har eleven eller studenten din barn under 16 år når hun tar utdanning, kan hun få et barnestipend. Eleven eller studenten din kan også få tilleggslån.

Hva er foreldrestipend?

Foreldrestipend er et stipend for studenter og elever som får barn ved fødsel eller adopsjon.

Foreldrestipendet kan sies å tilsvare foreldrepenger for elever og studenter. Det innebærer at stipend og lån  som eleven eller studenten har rett til, blir gjort om til et eget foreldrestipend.

Elever og studenter som får foreldrestipend får utbetalt støtte fra Lånekassen selv om de har permisjon fra utdanningen. Hvis de slutter på skolen, mister de pengene.

Hvor mye kan eleven eller studenten min få i foreldrestipend?

Eleven eller studenten din får ikke utbetalt mer penger enn før, men han kan få lån han tidligere har fått omgjort til stipend. Tilleggslån og/eller skolepengelån til nettstudier i utlandet, blir ikke omgjort.

Foreldrestipendet blir beregnet ut ifra studiebelastningen de fire siste månedene før fødselen.

Videregående skole eller lærling

Lærlinglønn og/eller støtte fra andre kan redusere foreldrestipendet for videregående-elever. Får eleven din overgangsstønad vil dette påvirke størrelsen på foreldrestipendet.

Elever i vanlig videregående skole eller grunnskole med ungdomsrett anses alltid å være i utdanning på fulltid.

Lærestedets ansvar ved svangerskapspermisjon

Her finner du informasjon om hva du skal gjøre dersom du har en elev eller student som er i permisjon, eller skal i permisjon i løpet av studieåret.

Lærestedet må dokumentere perioden eleven eller studenten skal ha permisjon. Eleven eller studenten legger ved denne dokumentasjonen når hun søker om foreldrestipend.

Elever eller studenter som skal ut i permisjon i løpet av studieåret

  • Dersom eleven eller studenten skal starte på skolen om høsten/våren, må du klargjøre søknaden som vanlig.
  • Meld møtt når eleven eller studenten har møtt fram og/eller startet undervisningen.
  • Når eleven eller studenten går ut i permisjon: meld avbrudd for eleven/studenten. Oppgi årsak “svangerskap/fødsel”.

Elever eller studenter som er i permisjon ved semesterstart

  • Hvis eleven eller studenten ikke skal gå på skolen i høst/vår, skal han likevel søke lån og stipend.
  • Du skal i dette tilfellet avvise søknaden, og oppgi årsak: “søkeren har permisjon fra utdanningen”.
  • Eleven eller studenten må sende inn søknad om foreldrestipend ved fødsel og adopsjon for hele foreldrestipendperioden. Eleven eller studenten må fylle ut søknadsskjema og sende dette i posten til Lånekassen.
  • Dersom eleven eller studenten ikke har sendt inn søknad om foreldrestipend ved fødsel og adopsjon vil Lånekassen gi avslag på lån og stipend, inntil skjemaet og nødvendig dokumentasjon kommer inn.

Elever i videregående for voksne som har permisjon deler av studieåret  

Når dere får inn en søknad til klargjøring i arbeidsflaten fra en elev som skal ha permisjon i deler av studieåret, skal dere ikke avvise den, men klargjøre på vanlig måte: 

  • Oppgi elevens opprinnelige startdato og ny sluttdato, dersom eleven utvider utdanningsløpet sitt som følge av permisjonen 
  • Oppgi alle fag eleven har tatt/skal ta i perioden 
  • Send inn søknaden på vanlig måte 

Voksne elever som har permisjon hele studieåret 

Dersom dere får inn søknader fra elever som skal ha permisjon hele studieåret, altså som ikke skal gå på skolen i det hele tatt dette studieåret, skal dere avvise søknaden med årsaken «Søkeren har permisjon fra utdanningen». 

Avbrudd på grunn av permisjon 

Dersom eleven er i utdanning ved semesterstart og tar permisjon i løpet av studieåret, skal dere melde avbrudd med årsaken «Svangerskap / fødsel», når eleven går ut i permisjon. 

Hvilke ordninger har Lånekassen for elever og studenter med barn?

Lånekassen har ulike ordninger for elever og studenter med barn.

Barnestipend og tilleggslån 

Elever og studenter med barn kan få et ekstra barnestipend på inntil  1 826 kroner i måneden per barn. Barnestipendet er behovsprøvd mot både egen inntekt og inntekten til eventuell ektefelle/samboer, og trygdeytelser.

Elever og studenter over 18 år kan få tilleggslån. Dette lånet blir ikke behovsprøvd og kan ikke gjøres om til stipend.

Hvordan søker eleven min om disse ordningene?

Eleven eller studenten søker om barnestipend og tilleggslån i den vanlige søknaden om lån og stipend. Får hun barn i løpet av skoleåret, kan hun sende inn en ny søknad. Lånekassen beregner hvor mye eleven kan få.

Spesielt for elever med ungdomsrett

Elever med ungdomsrett får fullt borteboerstipend og inntektsavhengig stipend når de får barn. Lærlinglønn og trygdeinntekter kan føre til at stipendet blir redusert.

Les mer om de ulike ordningene

På kundesidene kan du lese mer om Lånekassen sine ordninger for elever og studenter som har eller venter barn.
Hjelp elever med å søke og få penger
Bistå elever når de skal søke om lån og stipend.
Melde avbrudd eller endring
Melde fra om eleven avbryter utdanningen eller endrer studiebelastning.