Lærestader

Rapportere frammøte

Lærestaden må rapportere kvart semester

For at eleven eller studenten skal få utbetalt lån og stipend, må Lånekassen få bekrefta at vedkommande har møtt til undervisning. Etter at lærestaden har gjort dette, kan Lånekassen betale ut pengane,

Vi har laga ein video som viser korleis du rapporterer frammøte  - trinn for trinn. 

Slik rapporterer du frammøte

Lærestader som ikkje rapporterer frammøte til Lånekassen via eige studieadministrativt system, mottek oppgåva «Registrere gyldig frammøte» i arbeidsflata. Gå inn i arbeidsflata for å registrere at elevane/studentane dine har møtt til undervisning.