Lærestader

Kontroller utdanningar for kommande studieår

Hugs å sjekke oppgåvelista di i arbeidsflata

I april kvart år får alle lærestader ei oppgåve i arbeidsflata. Oppgåva heiter "Kontroller utdanningsoversikt" og ligg i oppgåvelista di. Føremålet med oppgåva er å informere Lånekassen om kva slags utdanningar lærestaden skal tilby det kommande studieåret.

Det er viktig at alle lærestader kontrollerer om Lånekassen sine opplysningar stemmer. 

 

Kvifor er det viktig å kontrollere utdanningar?

Når elevar og studentar skal søke om lån og stipend er det viktig at alle utdanningane er registrert hos Lånekassen, slik at dei kan finne den riktige utdanninga i søknaden sin. Viss utdanninga ikkje er registrert, vil ikkje eleven eller studenten finne utdanninga i søknaden.