Rapportering

Rapporteringsoppgåver lærestadene gjer overfor Lånekassen.

Utdanningar lærestaden tilbyr

Lånekassen treng oversikt over kva type utdanningar lærestaden tilbyr for at elevar og studentar kan søke om stipend og lån.

Når lærestaden opprettar ei ny utdanning må denne bli godkjent for utdanningsstøtte.

Usikker på kva du skal rapportere?

Ulike lærestader rapporterer, eller sender forskjellig informasjon til Lånekassen gjennom arbeidsflaten for lærestadene (AFL). Her finn du en oversikt over hva lærestadene skal rapportere.

Jobbar du på universitet eller høgskole?

Dei fleste rapporterer via
FS
(Felles studentsystem)

Alle universitet og dei fleste høgskolar rapporterer utdanningar, oppmøte, eksamensresultat og utveksling i Felles studentsystem (FS), og ikke direkte til oss. Lånekassen hentar informasjon om kva type utdanningar lærestadene tilbyr direkte frå FS.