Årleg rapportering av utdanningar

Her finn du informasjon om korleis du utfører årleg rapportering av utdanningar.

Rapporterer de via FS?

Lærestader som rapporterer via Felles studentsystem (FS) må sette opp regelmessig filoverføring til Lånekassen. De må også rapportere om spesielle eller avvikande forhold.

Kva er rapportering av utdanningar?

Enkelte lærestader får kvart år ei oppgåve i arbeidsflata, kor lærestaden skal rapportere opplysningar om godkjente utdanningar.

I januar kvart år får nokre lærestader oppgåva «Revider opplegg for nytt år» i arbeidsflata. I denne oppgåva ber Lånekassen dykk om å gi opplysningar om kva godkjente utdanningar de skal tilby i det kommande studieåret. Opplysningane de gir, dannar grunnlaget for informasjonen kundane seinare finn i nettsøknaden sin.

Kven skal foreta årleg rapportering?

Dei aktuelle lærestadene får ei oppgåve i arbeidsflata i løpet av januar kvart år. Har du ikkje fått denne oppgåva, treng du ikkje å gjere noko. Du treng heller ikkje å rapportere via arbeidsflata, dersom lærestaden din rapporterer via Felles Studentsystem (FS).

Slik rapporterer du

Du får ei oppgåve i arbeidsflata som seier at du skal rapportere kva utdanningar lærestaden skal tilby det kommande studieåret. Du skal også opplyse om eventuelle endringar i utdanninga, til dømes:

  • start- og/eller avslutningsdato
  • undervisningsform
  • undervisningsstad
  • namn på utdanninga
  • skolepengar

Du treng ikkje å sende inn opplysningar for alle utdanningane samtidig. Når alle utdanningane er sendt inn, vil oppgåva forsvinne frå oppgåvelista.

Logg inn i arbeidsflata

Hvordan rapporterer jeg utdanninger?

Her finner du mer spesifikk informasjon om årlig rapportering for ditt lærested.

Læresteder som tilbyr grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringslova § 4A-1, må gi beskjed til Lånekassen dersom lærestedet ikke skal tilby grunnskoleopplæring kommende studieår. Send en e-post til Lånekassen.

Offentlige videregående skoler trenger ikke å sende inn årlig rapportering av utdanninger til Lånekassen. Vi får opplysninger fra Vigo om hvilke utdanninger dere skal tilby kommende studieår. Dere må likevel sjekke utdanningsoversikten i arbeidsflaten før hvert studieår. I april får dere en oppgave om dette i arbeidsflaten.

Private videregående skoler skal bare rapportere utdanninger som har blitt godkjent for lån og stipend i Lånekassen tidligere. Dersom dere ønsker å søke om godkjenning av ny utdanning for utdanningsstøtte, må dere sende inn en egen søknad om dette.  

Fagskoler må årlig rapportere om hvilke godkjente utdanninger dere skal tilby i det kommende studieåret, og opplyse om eventuelle endringer.  

Dere skal bare rapportere utdanninger som allerede er godkjent for utdanningsstøtte. Dersom dere ønsker å søke om godkjenning av utdanning for lån og stipend i Lånekassen, må dere sende inn en egen søknad om dette. Lånekassen kan godkjenne utdanning for utdanningsstøtte fra og med datoen den er godkjent av NOKUT.  

Høgskoler som ikke rapporterer via Felles studentsystem (FS) må rapportere til Lånekassen via arbeidsflaten.

Enkelte utdanninger som går over flere år, kan ha en ujevn studieprogresjon. For eksempel kan en 3-års utdanning ha:

  • 45 studiepoeng første året
  • 60 studiepoeng andre året
  • 75 studiepoeng tredje året

Det er viktig at du oppgir eksakt antall studiepoeng som studenten skal ta per studieår. Hvis du ikke oppgir rett antall studiepoeng, kan studenten bli registrert med faglig forsinkelse. I verste fall kan dette føre til at studenten får avslag på lån og stipend fra Lånekassen. Du opplyser om dette i feltet «Merknad» i arbeidsflaten.

Du kan finne mer informasjon om hvordan du rapporterer utdanninger til Lånekassen i arbeidsflaten.

Få tilgang til arbeidsflata
Korleis få tilgang til arbeidsflata for lærestadene?