Læresteder

Rapportere frammøte

Lærestedet må rapportere hvert semester

For at eleven eller studenten skal få utbetalt lån og stipend, må Lånekassen få bekreftet at vedkommende har møtt til undervisning. Etter at lærestedet har gjort dette kan Lånekassen betale ut pengene. 

Vi har laget en video som viser hvordan du rapporterer fremmøte  - trinn for trinn. 

Slik rapporterer du frammøte

Læresteder som ikke rapporterer fremmøte til Lånekassen via eget studieadministrativt system, mottar oppgaven «Registrere gyldig fremmøte» i arbeidsflaten.
Gå inn i arbeidsflaten for å registrere at elevene/studentene dine har møtt til undervisning.