Årlig rapportering av utdanninger

Her finner du informasjon om hvordan du foretar årlig rapportering av utdanninger.

Rapporterer dere via FS?

Læresteder som rapporterer via Felles studentsystem (FS) må sette opp regelmessig filoverføring til Lånekassen. Dere må også rapportere om spesielle eller avvikende forhold.

Hva er rapportering av utdanninger?

Enkelte læresteder får hvert år en oppgave i arbeidsflaten, hvor dere skal rapportere opplysninger om godkjente utdanninger.

I januar hvert år får enkelte læresteder en oppgave med navnet «Revider opplegg for nytt år» i arbeidsflaten. I denne oppgaven ber Lånekassen dere om å gi opplysninger om hvilke godkjente utdanninger dere skal tilby i det kommende studieår. Opplysningene dere gir, danner grunnlaget for informasjonen kundene senere finner i nettsøknaden sin.

Hvem skal foreta årlig rapportering?

De aktuelle lærestedene får en oppgave i arbeidsflaten i løpet av januar hvert år. Har du ikke fått denne oppgaven, trenger du ikke å gjøre noe.

Slik rapporterer du

Du får en oppgave i arbeidsflaten som sier at du skal rapportere hvilke utdanninger lærestedet skal tilby det kommende studieåret. Du skal også opplyse om eventuelle endringer knyttet til utdanningen, som kan gjelde:

  • start- og/eller avslutningsdato
  • undervisningsform
  • undervisningssted
  • navn på utdanningen
  • skolepenger

Du trenger ikke å sende inn opplysninger for alle utdanningene samtidig. Når alle utdanningene er sendt inn, vil oppgaven forsvinne fra oppgavelisten.

Logg inn i arbeidsflaten

Hvordan rapporterer jeg utdanninger?

Her finner du mer spesifikk informasjon om årlig rapportering for ditt lærested.

Læresteder som tilbyr grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringslova § 4A-1, må gi beskjed til Lånekassen dersom lærestedet ikke skal tilby grunnskoleopplæring kommende studieår. Send en e-post til Lånekassen.

Offentlige videregående skoler trenger ikke å sende inn årlig rapportering av utdanninger til Lånekassen. Vi får opplysninger fra Vigo om hvilke utdanninger dere skal tilby kommende studieår. Dere må likevel sjekke utdanningsoversikten i arbeidsflaten før hvert studieår. I april får dere en oppgave om dette i arbeidsflaten.

Private videregående skoler skal bare rapportere utdanninger som har blitt godkjent for lån og stipend i Lånekassen tidligere. Dersom dere ønsker å søke om godkjenning av ny utdanning for utdanningsstøtte, må dere sende inn en egen søknad om dette.  

Fagskoler må årlig rapportere om hvilke godkjente utdanninger dere skal tilby i det kommende studieåret, og opplyse om eventuelle endringer.  

Dere skal bare rapportere utdanninger som allerede er godkjent for utdanningsstøtte. Dersom dere ønsker å søke om godkjenning av utdanning for lån og stipend i Lånekassen, må dere sende inn en egen søknad om dette. Lånekassen kan godkjenne utdanning for utdanningsstøtte fra og med datoen den er godkjent av NOKUT.  

Høgskoler som ikke rapporterer via Felles studentsystem (FS) må rapportere til Lånekassen via arbeidsflaten.

Enkelte utdanninger som går over flere år, kan ha en ujevn studieprogresjon. For eksempel kan en 3-års utdanning ha:

  • 45 studiepoeng første året
  • 60 studiepoeng andre året
  • 75 studiepoeng tredje året

Det er viktig at du oppgir eksakt antall studiepoeng som studenten skal ta per studieår. Hvis du ikke oppgir rett antall studiepoeng, kan studenten bli registrert med faglig forsinkelse. I verste fall kan dette føre til at studenten får avslag på lån og stipend fra Lånekassen. Du opplyser om dette i feltet «Merknad» i arbeidsflaten.

Du kan finne mer informasjon om hvordan du rapporterer utdanninger til Lånekassen i arbeidsflaten.

Få tilgang til arbeidsflaten
Hvordan få tilgang til arbeidsflaten for lærestedene?